ΔΤΡ - Αν γυρίσει ανοδικά η αγορά θα γυρίσει με τις τράπεζες