Συνεχίζεται η διόρθωση - Σενάριο για πιθανή εξέλιξη